Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0916

Bild
Text (OCR)
//// Skålar //// På Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konung GUSTAF Den III:djes Födelse=Dag, Samt på Hans Kongl. Höghets Kron=Prinsens Hugneliga Födelse dag d. I Nov. 1778. Och Hertig CAPvLS Namns=Dag. Ben 24 och 28 Januarii uti detta år. (Kom låtom oss sjunga om GUSTAF i Dag, //// Swerges Sol, Ur dunkla molnet nu framträder Med glädje wi samlas nu åter i dag //// Stockholm u.å. //// 8 s. KB Vitt. sv. vers (tal) 8:o //// . 1 r)1 kungl. Gustaf III 1775 //// 11 oj (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222167

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.