Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0544

Bild
Text (OCR)
//// Vi sa //// Er? ny och ömkelig Wisa, öfwer Fem olyckeliga Fiske-Skutor, Som den 28 Martii 177c På Judska Grunden omkorme. Wälment skrifwen och sammansatt Af Fi skaren Hans Andersson uti Stacken, (Kom hit o människa och sjung,... mel.; Ach HErre Gud i Höerden bor.) Uo»a //// l s. 8;o //// UUB Bond ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1221795

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.