Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0719

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem utmärkt wackra Wisor. Den Första: Axel o. Hilma (Sköna Hilma, snart jag från dig far, ...) Den Andra: l:sta Maj (Nu wåren har inträtt, det är första Maj, ...) Den Tredje: Nu skall du få din warma mat i (Se, Jörgen Jensen är mitt namn, .„.) Den Fjerde: Jernwägsolyc-kan wid Lagerlunda (MenTskan skördas fort från lifwets fröjder, ...) Den Femte: Lapptorget (Kom Pettersson, kom, du skall köpa i dag ...) //// Stockholm 1877, tr. Associations=Boktrycker. //// 8 s. 8:0 //// SVA A 6 35 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1221032

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.