Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0687

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=wisor 1 //// Sex nya och wackra Bewärings=wisor. Den första: Första klassens bewäringswisa (år 1885). (Hör ni gossar"alla, som fyldt 20 åren ...) Den andra: Ny bewäringswisa (för år 1885). (Vi gingo ut på heden för att öfva oss, ... Den tredje: En alldeles ny bewäringswisa (för år 1885). (Goddag! vi träffas åter här i år, fallera, ...) Den fjerde: Den förskjutna (Den förskjutna inga tårar aar ...) Den femte: Den svenska flickan ... (C Nils, dock, o Nils, dock, o res ej ...) Een sjette: En ny kärleks- //// £14 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1880-1S39 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1221000

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.