Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0650

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Wisor //// Twå alldeles nya och mycket wackra Bewärings» Wisor, diktade för Uplands bewärings första klass 1874 (Upp Uplands gossar och tag ge-wär ... Kan sjungas på egen behaglig melodi; Uplands bewäring, Ja, Uplands bewäring, ryckte i läger ... Mel.:"Hwad ska vi göra, Ja, hwad ska wi göra uti Kalmare stad ...") //// Upsala 1874, tr. Esaias Edquists Boktryckeri 4 s. 8:o //// , KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220963

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.