Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0545

Bild
Text (OCR)
//// Suck //// En Swensk Mans Trogna Suck til Högden, Wid Hans Maj:ts, den Stormägtigste Konungen af Swerige, Konung GUSTAF IV ADOLPHS Höga Förmäl-ning och Biläger den 31 October 1797, med Hennes Kongl. Höghet Prinsessan FREDRICA DOROTHEÅ WILHELMINA Af Baden. (Se'n jag med ögon klara ...) Samt Beskrifning öfwer en Rätt Wänskap (Du ädla Wänskap, som är nöjet af wårt lif //// Örebro 1798, tr. Factoren Eric Widblad 8 s. 8:o //// qa ^ KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// öll kungl. Gustaf IV Adolf 1796-97 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220858

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.