Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0405

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden * //// Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon. GUSTAF den Tredje, på Sin Höga Födelse»Dag, den 24 Januarii 1773, med Högsta Nåd belöhte, för underdånig Trohet den 19 Aug. 1772, Sine hurtige Gossar (Et Tusend Sjuhundrade Sjuttio Tv/å, Den Nittonde Dag..,) Sjunges som: Et Tusend Sjuhundrade Sextio Tre ... Den Andra: Då Sweriges Högborne Arfa Furste, Hans Kongl, Höghet Prins FREDRIK ADOLPH, förklarades för Hertig af öster=Göth-land (Göthalandl Du fordne Hjeltars boning 1124 (forts) //// KB Vitt. sv. vers. (tal) kungl. Gustaf III 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220718

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.