OBS! På kvällen måndagen den 25 september kommer kortkatalogerna omindexeras. Katalogerna kommer under en kort period vara helt onåbara. När de kommer tillbaka dröjer det timmar innan allt fungerar som det ska igen. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

» Ny sökning                   Hur tolkar man korten?

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

 

Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0405

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden * //// Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon. GUSTAF den Tredje, på Sin Höga Födelse»Dag, den 24 Januarii 1773, med Högsta Nåd belöhte, för underdånig Trohet den 19 Aug. 1772, Sine hurtige Gossar (Et Tusend Sjuhundrade Sjuttio Tv/å, Den Nittonde Dag..,) Sjunges som: Et Tusend Sjuhundrade Sextio Tre ... Den Andra: Då Sweriges Högborne Arfa Furste, Hans Kongl, Höghet Prins FREDRIK ADOLPH, förklarades för Hertig af öster=Göth-land (Göthalandl Du fordne Hjeltars boning 1124 (forts) //// KB Vitt. sv. vers. (tal) kungl. Gustaf III 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220718

OBS! På kvällen måndagen den 25 september kommer kortkatalogerna omindexeras. Katalogerna kommer under en kort period vara helt onåbara. När de kommer tillbaka dröjer det timmar innan allt fungerar som det ska igen. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.