Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0403

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden * //// Det Första Författad, Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Konung GUSTAF den Tredje, På Sin Höga Födelse Dag Den 24 Janua-rii 1773 Med Högsta NåHHJeTonte, För Underdånig Trohet, Den 19 Augusti 1772, Sina Hurtiga Gåssar (Ett Tusend Sjuhundrade Sjuttio Twå, Den nittonde Dag ...) Sjunges som: Ett Tusend Sjuhundrade Sextio Tre. Det Andra Yttradt, Då Sweriges Högborne Arf=Förste, Hans Kongl» Höghet Prints FRIEDRICH ADOLPH Förklarades för Hertig af Öster=Göthland (GöthalandJ Du //// KB Vitt. sv. vers (tal) Uorts) //// kungl. Gustaf III 17 73 (anon) 1122 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220716

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.