Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0327

Bild
Text (OCR)
//// F^LTTACr, //// Cärnpevisor //// ]*efi ooh Oötheps -Wisor Wid 1788 ars Fal t - //// i,or ,. .. Det. första; Tre fimpar af Norden utfara - . (mel. Rest hafwer ja1? Ö^wer watn och land sto.) D^ri Andra; Så har nu t/„J Högland, etc. [mel. ; AXdrakHraste .-.in, ja.<? kan tcc.) Der Tred- //// I hwarjti enskild t bröst, som et-. (m»'l.; Nu tackar "nid alt folk etc.) Den Pjerde» ... e 3'eonska barr- hur det flår" til, Nar Kungen sjelf stc. (mel.» War Konung Gustaf so di4 folk etn.) Örebro 1759. tr. J.P.Linfh //// 8 s. 8;o v • //// KB Vitt 3v "i st (.B) A 78-) ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220640

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.