Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0268

Bild
Text (OCR)
//// Fångevisor. //// Trenne ganska ef tertänkeliga Fånge-Wisor, Den Förstad Qn den botfär<iiga 3yrfcffjftlIi'fWMia Lars Dotter , som. , .tlsf Halshuggen.».d. 17 Julii 1734. (Möer, ^winnor alle, Som nu efter falle.. »el.: JEsus är min hägnad etc.) Den Andra; (Så nalkas nu min sid sta stund,t..mel.; Min högsta skatt ol JBsu kär etc.) och Tredje; Om en dylik Synd erska, som...måste...lida dödsstraffet d. 29, Aprill samma år. (Jag ar til åren ung; ... »el.; Förbida HSRron GUD etc.) 1 nyo Tryckt i Sefle, 177&. //// 8 s. 8; o //// O Larsdotter, A b ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220581

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.