Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0266

Bild
Text (OCR)
//// Berättelse. //// En ynk^lig Berättelse,.ftimwis författad Om Et grufweligit Mord, Hvsilket o ömmar t iden år 1774,.. förofwades af...Maja ^era Wiberg, på dess Dotter om V års ålder. [Är sådan Moder wärd ^t iblard 'lödrar nämnas?.., Hwad sällan bland Barbarer sker, Hos oss beklagligt händer*... mel. till den senare; Ack i HEre straffa icke etc.) Stockholm 177^, 2 ex., tr. L.Wennberg. En ömkelig.,.Samt Fångens Yttersta »Varning,... På Af rät s-P lat sen fä? T"*" o v em b e r 1774. (Till slu jap; råder Mcdrar all,... mel.: till bägge: AckJ HErre straffa icke etc.) lefle 177*, it 18OI, tr. E.P.Sundqvi st 8 s. 8;« O Viberar a ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220579

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.