Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0264

Bild
Text (OCR)
//// Fångevisor. //// Twenne nya och högst eftertänkeliga Fånge-Wiser, Författade I anledning af unga dräng^^CTdffair ~ Jonasson Heds ...twänne gångor begågne (sic) brott...Den Första; Ackl när jag besinnar, Hur jag lefwat har, etc. (mel.: »iag är en ung Gosse Helt ängslig jag går, etc.J Den Andra; Stat stilla du Yngling och se dig wäl före, etc. (mel.; En Herredag i högden är blefwen besluten, etc.) //// Gefle 1802, tr. E. P.Sundqvi s t, ib 1802, annat tr., samma tr: i. //// 8 8. 8; • //// 0 Hed ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220577

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.