Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0196

Bild
Text (OCR)
//// Prädikan f de fekt tr.j //// En Trösterik Prädikan, om Menniskiones Usel-het här på Jorden £på prosa]. Tillika ined en Mycket Ynkelig Klage=Wijsa 6m the Fyra Fångar som leed sitt Dödz-Straff i LyckeBy den XI Julii Anno 1733. Jag Syndare led; som siälf (hafwer giordt; ..,) Siunges som Jag syndiga siähl som hafwer Tiänt ... Beskrifwen af J.R.B. //// U.o. 1733 //// 10 s. (defekt tr.) 8:o //// (i samlingsband) SVA A g22 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220509

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.