Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0678

Bild
Text (OCR)
//// Klag.ljué. //// Klag»-Liud. Yttrad Öfwer Satars illistiga Pilar, Då *,.Swen Frit*rgh, för föröfwat M»r4 på sin Hustru,"frsWsTtf tirrmelijra straff Åhr, 1737. (Min lefnads trå nu spinnes af,... mel.: Hwi skal mit hi erta ängslat så,etc.) 1737. //// 0 . c. „ //// o «».« //// I » //// -v i- ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220084

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.