Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0540

Bild
Text (OCR)
//// Suck //// En Swensk Mans Trogna Suck til Högden, Wid Hans Maj:ts, den Stormägtigste Konungen a£ Swerige, Konung GUSTAF IV ADOLPHS Höga Förmäl-ning och Biläger den 31 October 1797, med Hennes Kongl. Höghet Prinsessan FREDERI CA_DOROr THEA WILHELMINA Af Baden. Författad pä min hö-ga ålderdom til Regel och Upmuntran. (Se"n jag med ögon klara ...) Sjunges som: Jag lyfter mina händer ...) //// Fahlun 1797, tr. Pehr 01. Axmar 8 s. 8:o //// Q# KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// oob kungl. Gustaf IV Adolf 1796-97 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219946

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.