Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG10_0520

Bild
Text (OCR)
//// krigs*Wisor 1 //// Fyra helt Nya och Märkwärdiga krigs=Wisor, Den första: Sweriges Kung, (Din Lif=Wagt syns på fältet tåga,...) Sjunges som: Gustafs Skål, ... Den Andra: Konung Fredric.i Danne-mark,(han satt på sin stoi, ...) Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer watn ... Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler, Wrangel och Lejonhufwud (02 du kiäcka Lejonhufwud ...) Sjung, som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjerde: Wåra Fäder gingo på, fast de fingo stötar ...) Sjunges som; Kom min //// 1GB y (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219926

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.