Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0489

Bild
Text (OCR)
//// 1. //// Krigovisor. //// Of »er en Gsr.oral. B" Skål, Ktt Wal, Inpromtu. Til Slut, trenne helt nya Och märkvärdiga. Krigs-Wisor. Den Företa; Konung fjsggrich i Dan* mark. Han satt på sin stol, etc. (mel,; Äoat hafwer jag öfwer watn och land.) Den Andra; Om twenne olika- signade Generaler; Wratjgel oah Le--j enhuf wud . ( Dl tu fint. Lej onhuf wud , ... mel.; Mörka tysta natten ställer etc.) Den Tredje: Swenaica (Jassar blå, Som til Finland gå etc. (mel.: £ert med höga ting etc.) (sid. 2; Gfwer en General. Stig up du Store CAkL och se det fordna Kike;„«. Skål. Den skål sen menar Kongos mil,.., Wal. Tra ting mig äro lika kära,,.. Inpromtu. Son. och b5 är twå smwända tal,... //// ___ ___ __ ( Vnnt » ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219895

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.