Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG10_0285

Bild
Text (OCR)
//// Folksånger 1 //// Fyra Nya Swenska Folksånger. Den Första: Bland tusend fröjderop, ... Författad af Blekingske Bonddrängen Pehr Thoraasson, och deklamerad inför Brunns-sällskapet i Runneby wid firandet af H.M.Konung OSCARS födelsedag, den 4 Juli 1845. Den Andra: Konung OSCAR, Konung OSCAR (För oss wärdigt an; ...) P s^ungen på Linneberga backe i östergöthland, da Allmogen i de trenne socknarna Wårdsberg, Swinstad och Askeby högtidligt firade Konungens födelsedag ofwannämnde dag 1845, Den //// 867 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Oscar I 1845-46 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219691

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.