Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0253

Bild
Text (OCR)
//// Folksång //// Ny Folksång i anledning af Konung OSCAR I:s uppstigande p[OSwenska Thronen (Hell dig, Hell, Kung Oscar! ... Mel.: Beware Gud wår Kung!) jemte Berättelse aflemnad af Biskopen i Linköping, rörande dess hos Högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan under Hans Maj:ts sjukdom aflagde Besök och derwid hållne Samtal jjpå prosa]. //// Norrköping 1844, tr. Chr. Törnequist 8 s. 8:0 //// 0^9 KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// kungl. Oscar I 18 44 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219659

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.