Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0242

Bild
Text (OCR)
//// Folkrätt //// Till Landets allmänna mördade folkrätt. Bikt af N.J. Landeberg. Andra arket. (Af konsten ingen stämpel Din boja den smides, Guds //// dom på Guds hus, Så kokas af grödan wår //// Herre oss ger ... Gud, wärdes förbarma dig öfwer min själ ...; Jag ser ett högre wäsen wara ...; Fadershusen här och ofwan ...; Med-weten skrymtare, han will Du har gifwit //// oss ett moral, af de lena ...) //// Linköping 1876, tr. Isidor Kjellbergs boktryckeri //// 20 s. 8:0 //// 932 KB okat. Vitt. sv. polem. ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219648

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.