Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0809

Bild
Text (OCR)
//// Visa //// En ny och ömkelig Wisa, öfwer Fem olyckeliga Fi ak e-Skutor. Som den 28 Marti i 177^ På Judska cfrunden cimkorrmo.. Wälment skrifwen och sammansatt Af Fiskaren Hans Andersson uti Stacken. (Kom hit o människa och sjung,;., mel.: Ach HErre Gud i Högden hor.) Uoeå //// 8 s . 8; o //// UUB Bond //// ;..."."' . ' J . - - ,3 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219342

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.