Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0689

Bild
Text (OCR)
//// I //// I //// iKr igsviser //// iTrenne Markvärd ig* Krigs-ffinor, Den Första; Kung iFredrick i Dannemark han satt på aln stol, etc» I (mel.: Hest hafwer jag öfwer etc.) Den Andra: //// (01 du kacka Lej or.hufwud . . mel.' Mörka tysts natten ställer etc.) Den Tredje: Swenska gossar "bli. Som til Finland git etc. (mel,; iort med höga ttr>? et c',) ?fen "annan Lyckönskan. 3a gäck i KErrans namn åstad, ,„. »el.: Hwar man ma nu wäl rrliidja sle etc„) Uooi. //// 8 s. 8-o //// UUB Foltv kap si , - L7M ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219222

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.