Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0318

Bild
Text (OCR)
//// Visor. //// Trerme Nya cch M«ra «V$»or, Den Första: -0® -4a<n och äva, (V?år Herre skåps Acfam den första man, etc7) Den \ndra: Om Wandringsmannent (Mar wil min glädje Sol en gång uprinna etc») Den Tredje; Wår dag må klar e11'mulen bli etc. (mel.i ''»'år glädje må ej uphöra etc.) Fahlun 1802, tr. P.C.Axrnar. 8 s. B:o //// S 1302 q ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218851

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.