Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0231

Bild
Text (OCR)
//// Eessoio^ 3 AN //// Krigavisor //// Trenne aldeles Nya Krigs-Wisor, Den Första;... (I hafwen ws.1 hört mång underlig ting, . . .mel. t Herr Peder och liten Kerstin etc.) Welment författad af Jan. Ersson, Den Andra; Jag är Husar med lif ech själ, etc. Af S.Themelin. Den Tredje; ...Af Hans *91of Sundelius. (Store KUNG 11 1 An 3v;er3ka blodet fcr dig swallar... mel.; Gustafs Skål, etc,} //// Jönköping 18Ö8, tr. Lund 3trömska Boktr. 8 s. 8:0 //// UUB Folkv, kapsl, ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218764

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.