Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0226

Bild
Text (OCR)
//// 7 //// Fos terlands=Sånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger, Innehållande Femton Sånger i anledning af ... //// en skogig trakt, ... Mel.: Och gossen tog sig båd nät och spjut ...; Klockarfar, han skall nu allting bestyra: ... Mel.: Min far han v/ar en westgöthe, ...; Men wåra Ersmäss=ax sig knyta, ... Mel.: Söner af det gamla Norden. //// Westerwik 184 3, tr. C.O. Ekblad & Comp. 20 s. 8:o //// SVA A 38 2 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218759

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.