Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0055

Bild
Text (OCR)
//// Visor. //// /Sex visor./ Preciösa ^^ter, ml c ej döljer,... Hoppet, Himlen aKamrte at naturen:... /mel.; Suckar, tår*r, börer, knäfall ånger./ Ack, kära bröder kora, Glädjens, bröder, //// medan än».,.-- Fåfängt tänkarn, egenkär,.,,---Förgät ej mig, när"nöjets öppna sköte.. Stockholm 1327, ti*» Wennlund ska Bcktr. 6 s. 8:0 //// K 1827 i 3 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218588

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.