Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0040

Bild
Text (OCR)
//// Visor. //// Twänne Nya och artiga Wiaor, Den Förata; Gubben Didricha händelser 3 Fcrsta Giftet; Gubben Did-rieh *ar en man, etc. Dén Andra; Gubben Didrichs händelser i Siesta Giftet; Didrich cnkllnp; jämt et är, etc. Hwarefter följer: Fiaei JominIss til min 3on Göran; Kära Göran jag gar hädan etc... Skara uk, ol. tr. Ek. a end ; s, 1-2, 7-8, ex. b end. s. 3-8} 8;o //// A 45 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218573

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.