Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0013

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 42. ... //// (Staffan var en stalledräng, dess tackom vi så gärna, ...) 3. Frälsningsarmens sjöslag vid Karlskrona, samt ett litet kärleksäfventyr derefter (I England har bildats, ett samfund af dårar, ... Mel.: Så är jag uu [sicl] ändt-ligen kommen på balen) 4. En pigas flyttnings- //// (forts) //// SVA A 2 75 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218546

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.