Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0717

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fyra nya och wackra Wisor. Den Första: Sexåringens trall (Wi samloms gladt till wa-penöfningen med hurtigt mod, ... Mel.: "Den lustige kopparslagaren") Den Andra: Swenske emigranten (Farwäl, farwäl.' Jag far till Söder, Farwäl du barrbewäxta land, ...) Den Tredje: Anna och Alfred (När qwällen kommer och bjuder hwila, ...) Den Fjerde: Foglarne drilla (Foglarne drilla sin sång uti sky, * a • 3 //// Stockholm 1888, tr. Associations=Boktrycker. 8 s. 8: o //// SVA A 10 38 ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218404

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.