Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0623

Bild
Text (OCR)
//// »orge- och klagoviaa. //// Sedröfwade Hiertans Sorge- och &lago« Wisa, Öf-fer the stora Elds-wådor, som Gud .. .uti Maij-Må- < iad i thetta SWT8låtit Stockholm känna, aee >ch spörja. (GUD rijk af Nåde, Lät ey eldens lå-ja,... mel.: Wändt af tin wrede HErre etc.) J© 1723 //// Jo 1723, (annat tr.) //// S 3. 5=0 //// Q.b 1 ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218310

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.