Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0505

Bild
Text (OCR)
//// 1. //// Sdvin. //// Friwinn och Angelin%. Ballad, (av C.Goldsmith, overs. av Westée.) (Även andra titlar.) (Kom Sra-Tiit, k o.n om du byser.,.) //// Uooå, ( s. 7-8 saten.Nyköping ifiOO. tr. P.Ainge Stockholm l8öl, tr... A. J . Syivenius, Fahlun 1801, tr. P.O.Axmar, (2 ex. j, Gefle 1802, tr. S.3?.Sund-qv.'i st , (2 ex.), ib l802, samma tr:i, annat tr., Fahlun 180-5, tr. P.O.Axmar, Calmar 1808, Norrköping löOv, Fahlun l8lO, tr. P.O.Axmar, ib 1812. samma tr: i, Jönköping 1&14, tr. J .P.Lundström, GÖtheborg 1815, tr. S~.Norberg, Jönköping 181?, tr. Lunri^trömaica TV., af S» J .»Vestberoj Norricöpin* I8l9, tr. A.F.naaxrs Énkä, StooKholm lc24. tr. J. Hörberg, Norrköping IS25, tr. A.F.Haama Énka, Stockholm 1828, tr. Klmén och Granberg. (Forts., ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218192

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.