Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0420

Bild
Text (OCR)
//// Död asång. //// för Förre Artilleristen Johan Eric Lundblad wid Dess halshuggning den l^ Mars 1828j jemte En Korrt af honors sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och sina öfriga lefnadsöden. (Från lifwets bittra dasrar. . , ^mel.; Psalmen N; • 477.) Stockholm 1828, tr. Elmén och Granberg. ... , Jemte En Bondes, nära Äskersunds Stad, rysliga beslut att slagta trenne sina Söner. { prosa) //// Jönköping 1828, tr. H.E.Lund ström. //// " 8 a. ¦ 8: • //// 0 Lundblad ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218107

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.