Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0391

Bild
Text (OCR)
//// klagovisor-. //// Iwänne Klago-öisor Ofwer Besynnerliga Dödafaljt. Den Förra; Om en mycket beskedelig Bondeson,' som . . .4 runknade .. .d en 12 November 1797. (Se hwad wi människor 1 »erIden får f innal ., .mel.: Skal och god middag etc.) Den Senare: Om en Gud fruktig Bonde-Flicka,...Sammanfattade ... Af Jo^as Nordahl. (Et blomster jag uprurrit är,... mel.; I Obris ti får jag etc.) Herrösand 1803 //// 8 s. 8:0 //// Qa 6 ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218078

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.