Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG07_0227

Bild
Text (OCR)
//// V .- -' ' v'. . . //// Xäriek sr i i or =r / //// Trenne »tycken lustiga Kärleks»?/!j ser 9 Den Första: Jsaojhiire Fru Uti Pabylen den dajeliga Susanna. (y ©achim uti Baby ler, Made en hustru 3usanna: Den -f-rd ra ; Pass san på %in Daa an . *• //// %i«aj3«" Företal, tJiubri)' .jungfrus kiage //// sång»,, Dess Tredje. Af ängslan jag betagen är. Jag u»le gam la Mö,.* * Ueei, (2 el,, tr. J //// . v - - % '"'i //// (•¦•t :«. ..»rf;-;.. 'j»„ <¦ \ t i . * • . v''. ^ >¦• i-1,,- ¦ W ?¦ //// H 50 //// - £*;J § 3 få H fe :, MM*8 „ ' /l //// >» — < " X* fyteS*^ Ci V 4 - i , ^j/ * t^-jJ-» "*"-?¦ V ////

Kortlåda: AREG07

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1217064

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.