Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG07_0076

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// Några trefliga och alledles nytryckta VISOR N:o 22. Innehåll. 1. Isabella (Jag har en blomma på hjertats grund, Isabella.' ...) 2. Gustaf Vasas flykt i Dalarne, ("Herr Gustaf var biltog, men gömde likväl ...) 3. Ny bevärings-visa (Ja nu vi äro samlade till vapenöfning* här? ... Mel.: Krinolinvisan) 4. Alfhild och artilleristen Alfred, en ny, innerligt vacker visa (I året artonhundra, ja det var nittitre, i kronans tjenst ... Mel.: Vi sålde våra hem- //// (forts) //// SVA A 989 ////

Kortlåda: AREG07

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216913

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.