Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0878

Bild
Text (OCR)
//// . mm //// Uri&riMor* »v //// ?yra %a och luftiga Herda-?ij sor, Ter Första: får *nklj nr Damen skada fé.r, Sin täcka <-tc. Ben Indra: Ni nå Herd in na lilla, st er sak m hyddan •tc. Ser* Tredje: ALdraskcnsta Flissn^ra, af h*aö »rsak will etc. Fje^rde: Cerjdon en W&r gick 'vall jed Fåren, I then etc. ... J*é& (2 ex.) //// 5 s. 8;e //// ¦ ¦'".;..-. ¦- . " 'ipr-ii** ä;>v.: //// C 11 //// • ¦ v.» ¦¦ 'v;-; ^-y^^o" ; //// A-, 7; .•'.«¦ f " **' ; . v : -¦'. ' : //// ' . ' : — .- - ' ' * 1 ¦ ¦ . -^v- ; - . ¦ " v* ¦. . • //// M^i ' t?-'.. ¦ -" ¦ ,<¦ //// ¦:.,. • ¦ • • • ¦- ¦•. - •.. • . .. - ¦ : .» ¦ . -;. . - . ...;• • ¦ •• • •• .: V •-•..-. •• • •• i ' •• • //// •:'.'"•¦ > •. ..• " • • -. • '/ '-• .'.• ' ' ¦. •• •*• •" , . . ' . ' ;¦•¦•. v "Vi-V ¦ '...,• "• \ ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216773

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.