Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0788

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Visor //// Nya Visor N:o 42. Några nya och trefliga visor. Innehåll: 1. Fägersköldska Dramat, efter händelsernas gång, samanfattad å Sv. Visförlaget, af Chrovnall £Sic^. Med portr. af Fröken Fägersköld. (.På Östermalm der bodde en fröken hög och båld, ... Mel.: Soldathustrun: I låga ryttartorpet, vid höga ...) 2. En Småländsk Staffansvisa (Staffan var en stallsdräng, dess tackom vi så gärna, ...) 3. Fräls- //// (forts) //// SVA A 22 3 ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216683

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.