Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0697

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// Kofva-visan (Hvad man än vill, företa, Kofvan går, Kofvan går. ... Mel.: Rullan går) N= 7 7. En Cellfånges rörande visa om sig sjelf (0, jag mins för länge sedan, huru skönt en härlig sång ...) Soldatmarsch. Ännu fins kraft i den nordis(ka armen, Ännu fins mod ...) Hvem är din vän? Du tusen vänner finner. ( Hvem är din vän, du tusen vänner finner, ... Mel.: Ensam uti hela vida verlden) Vinternat- //// (forts) //// SVA A 1 70 ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216592

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.