Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0643

Bild
Text (OCR)
//// Klagotal //// Torkel Storsupares Klago-Tal Till sir> Hustru Cari Angående Förbudet Emot Tilwarkning och Salu af Swen^kt Säd es-Brätiwin, jemte Ärinran emot Torkels ftirgrip#liga yttrande. (Ackl Cari mig tyckes at wintren blir swår,,,. Ärirrän "'"Hålt munnen Tölper råder Jag.,,) Carlstad 1772 //// 8 s. 8: o //// UUB 2 P a 8;45 //// k. ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216538

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.