Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0249

Bild
Text (OCR)
//// Wapenöfnings-Wisor //// Fyra \vackra Wapenöfnings=Wisor, för innewa-rande år 1858. Den Första: Bewärings=Wisa. Kamrater! Upp till mundra bardalekar, hurral ... Den Andra: Brödra=sång. Upp genom luften, bort Öfwer hafwen 7TT Den Tredje: Rekryt=Exer-cis. Wenster, höger, takt och tul (Fan er alla tagel Den Fjerde: Bei\rärings=Sång. Till wåra bröst den tanken wäg sig banar ... Dessa fyra wackra wisor sjungas under sina egna och behagliga melodier. //// Nyköping 1858, tr. P.E. Winge 8 s. ^ 8:o //// 395 KB okat. Vitt. sv. bevärings-visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216144

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.