Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0171

Bild
Text (OCR)
//// Kärlekavisor. //// Trenne helt nya Och ganska wackra Kjärleks-Wiser, Den Första: Jag Skrifwer et Bref utaf kärlighet stor etc. (mel.: Skeppet Prints Carl etc.) Den Andra; Solen hon wärk&r så,at Isebär» gen smälta etc. (mel.: Ach hwad för lust och nöje etc.) Den Tredje: Ach Hjertans lilla ljuf» wa wän etc. (mel.; Du lilla GUd se®! etc.) Den Fjerde. Finkels fröjderop, öfwer wårt nya Swenska Brärwin. ( Wälk«mmen wår Panna- Vi kätsne öig bfcst .. aél.Rest hafwer jag öfwer watn. J £>ef le 1776., Uooa //// s b, 8:0 //// £ 1776 a ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1216066

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.