Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG06_0085

Bild
Text (OCR)
//// Böner //// J.J.N. Christel!ge Böner Och Sånger At bad»8' i-Allmän och Enskilt Guds tjenst läsas oeh sjungas Tid Hälso-Brunnars Nyttjande. CBrun.n s-BÖn . (proe:^ Btne-Sån^ 'För* Bruns-Curtp . Jag helt sjuklig, matt och swag, ... mel.! Ken som frisker är oeh sund etc . Under ajelfwa Curin. Bätta Hälao-Kjälla,... mel., JEsus armin hägnad, etc. fn Annan JESU Du, som själen läker,-,, mel.; nit h-wad wi på jorden äga eto. Lof- och Tacksägelse Sång Efter Ouren. 01 GUD, wår Käre Fader ... mel,: Den Blomster tid nu kommer etc. En Annan OJ JEsu, Dig bör ära... mel.; Wak upp, Min Själ, £if ära.,.} Ib s. 8;o //// Upeala l'/bl UUB Z B e 21:41 ////

Kortlåda: AREG06

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215980

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.