Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG05_0765

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// Några utsökt vackra och NYA VISOR eller FOLKSÅNGER af kända och okända författare. N:r 3. Innehåll: 1. Axel och Hilda (Bland Wärends, de sköna, de rika lunder satt ... Mel.:"Hans, som reste till Amerika".) 2. Ebba Brahes klagan (Sin lätta mantel breder aftonstunden, Så mildt ...) 3. Rosens bild (Uti en dal af ljuflig dager 4. Björkens hemlighet //// (forts) //// SVA A 217 ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215628

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.