Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG05_0761

Bild
Text (OCR)
//// I //// VISOR //// Några utsökt vackra och NYA VISOR eller FOLKSÅNGER af k^nda och okända författare. N:r 3. Innehåll: 1. Axel och Hilda (Bland Wärends, de sköna, de rika 1under satt ... Mel.:"Hans, som reste till Amerika". Dansk mel.) 2. Ebba Brahes klagan (Sin lätta mantel breder aftonstunden ,,.) 3. Rosens bild (Uti en dal af ljuflig dager ...) 4. Björkens hemlighet (Vid den klara rand af en blommig strand ...) 5. //// (forts) //// SVA A 8 72 ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215624

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.