Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG05_0574

Bild
Text (OCR)
//// fisor. //// ?'yra utwalda och ganska lustiga %'isor, Den Första; Af sjungen ibland det Hederwärda Bonde-3tån-äet^..uti Gefl.e, år 1792. Författad "ST^Sr^T TTofsson och Jan And ersson. .. ( Gud ske 1 of I at wi '4 wända, ...mel. : Far och Farfar börjat dantsen -te.) Den Andra: Hårfriseuren. otackars Pelle som måsts Krusa och ^amma etc. Den Tredje-' Swän 3-wane-WiT rests den wägen fram etc. Den Fjerde: Pi sor. på hafwet wida I storm och owär etc. •nel.: Det *ar en Söndasrs morgon *tc.) I o s 1 a 1794. //// P s», s. 2 blank. P;o //// E 1794 o ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215437

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.