Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG05_0377

Bild
Text (OCR)
//// Klago=Dagen //// Tå Klago^Dagen den 9 April Firades öfwer Den Stormächtigsta Nu hos Gud Högst=Sal. Hennes Kongl. Maj : ts Swea Drottnings ULRICAE ELEO-NORAE Högst beklageliga Dödsfall Som til all? Undersåtarnes högsta bedröfwelse timade den 24 Nov. 1741, Är Swea Rijke om sitt tilstånd ärhindrat och til bättring upmuntradt uti följande Sång, (BEtänck, 01 Swer^ge nu tin Lycka ..,) Under ton af Num.288 i Psalmboken Är efter åstundan wälment lemnad Af JONAS Jonsson BODBERG, Coll.Scholae Triv.Stregn. //// U.o. 1742 //// 8 s. KB Vitt. sv. vers (tal) 8:o //// 1092 kungl. Ulrika Eleonora 1741 ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215240

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.