Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG05_0375

Bild
Text (OCR)
//// Klago^Dagen //// Tå Klago«Dagen Den 9 April 1742 firades öfwer Den Stormächtigsta Nu nos GUD Högst=Saliga Hennes Kongl. Mai:ts Swea DrottAings ULRICAE ELEONORAE Högst beklageliga Dödsfall, Som Til alla Undersåtarnes högsta bedröfwelse timade Den 24 Novemb; 1741, Är Svrea Rijke om Sitt tilstånd ärhindrat och til bättring upmunt-radt Uti följande Sång (BEtänck, 01 Swerge, nu tin Lycka *..) linder ton: Min själ och sinne låt Gud ... Välment lämnad Af Jonas JONSSON BODBERG, Cdl.Scholae Triv.Stregn. //// U.o.o.å. 8:o //// KB Vitt. Sv. vers ftall ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215238

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.