Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0938

Bild
Text (OCR)
//// Visor //// Nya och wackra Visor, för östergöthlands Raska Bewärings=Ungdom. Är 1844. (Upp, bröder! För Konung och fädernebygd ..,; Ej jag lyster byta med Någon menskas öde ,..; 0 höge furste, upp i ljusets werld Friskt mod, //// kamrater.' Der hemma går 0 yngling, om //// du hjerta har att trampa fäders fjät .*.) //// Linköping 1847, tr. C.F. Ridderstad 8 s. 8:o //// KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// J' X visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214793

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.