Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0932

Bild
Text (OCR)
//// VISOR //// Innehåll: Lustiga Militärvisor. Den gamla svenska krigsmannamarschen: Låt oss strida för konung och land.' (Kamrater, stämmen upp en sång! ...) Värfvare-visan, (varieté) om Värf-varen och Bonddrängen (HuJ så dumt det likväl är ...) Beväringsvisor. Dåne liksom åskan bröder! (I,jude som ett tordön bröder ... Mel.: Dåne liksom åskan bröder) Hör I, Bevärings-gossar! (Hör I, beväringsgossar! Den tiden å-ter inne är ..,) Finska Rytteriets Marsch. Dea snöiga nord är vårt fädernesland. //// Stockholm 190 3. förl. Svenska Snäck- och Visförlaget, tr. J.V. Holms Boktryckeri 355 //// 8 s* KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-1938 8:0 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214787

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.