Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0930

Bild
Text (OCR)
//// National»Bewärings=Wisor //// Trenne Nya National=Bewärings=Wisor. Den Första: Nu Ordres ha kommit så hastigt och snält ... Den Andra: Kom Dahla«Gossar samlens här ... (Mel.: Du som har Land och Konung kär ...) Den Tredje: HwadJ ynglingar hwi bäfwen I ... Desse Tre sjungas under sina bekanta och wackra Melodier. Samt en Böne=Sång uti krigiska och oro liga tider. Kom Jesu för nu segren ut ... Mel.: Hwad min Gud will, altid det sker //// Fahlun 1814, tr. P.O. Axmar 8 s. 8:0 //// otxq KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// ,JtjKj visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214785

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.